Serviceydelser

Ydelser

Jeg tilpasser altid mine aktiviteter baseret på kundens kritiske behov for udvikling og forandring. Oftest hjælper jeg også kunden med at undersøge og identificere behovene. Mine værktøjer og metoder er tilegnet og udviklet kontinuerligt igennem mere end 25 års arbejde med både mindre og større virksomheder på tværs af industrier og lande. 

Både individer og organisationer møder evigt tiltagende krav om forandring, samtidig med at kompleksitet af denne forandring øges. Derfor er den afgørende faktor ikke hvad der leveres, men i højere grad hvordan og hvornår det leveres. At designe og planlægge udviklingsaktiviteter med det rette indhold er ikke alene udfordringen, men det at sikre eksekvering og resultater er kritisk og hænger sammen med hvordan og hvornår.

ND workshop pic 2

Coaching igennem transformativ dialog

Coaching er en form for professionel samtale imellem en coach og fokusperson, med henblik på at udvikle fokuspersonen for at blive bedre og klogere til at mestre sig selv og sin hverdag.

Det er en række af strukturerede møder, hvori man deltager frivilligt. Coachens opgave er skabe refleksion hos fokuspersonen i en lærende proces der inspirer og udvikler det personlige og faglige potentiale.

Lederskab – en multidisciplinær udfordring

Lederskab kræver konstant træning og udvikling. Ledelsesrollen er situationsbestemt, men grundlæggende udøves den bedst igennem en coaching-tilgang (Situationsbestemt Ledelse). Dette kræver at lederen er tilstede der, hvor værdierne bliver skabt af medarbejderne – og at lederen forstå hvordan arbejdet udføres og kender sine tal og processer.

Desuden kræver det at ‘toolbox’en’ har alle de rette værktøjer, så som: planlægning , kommunikation, konflikt håndtering, problemløsning, forhandlingsteknik, mødeledelse osv. Alle værktøjer jeg kan levere og træne lederne i, fx. i workshop form.

Mentoring for accelereret udvikling

Mentoring er en langvarig relation, baseret på partnerskab, rettet imod udviklingen af mentee’s potentiale og acceleration af læring. Mentoren er en kilde til viden, læring og support.

Mentorprocessen giver en hurtig forbedring med målbare resultater baseret på mentorens eksisterende viden og kompetencer under hensyntagen til organisationens forventninger, behov og mål. Jeg arbejder specifikt som mentor indenfor ledelse og Lean-ledelse.

Facilitering for fremdrift og kvalitet i processen

En professionel facilitator skaber fremdrift og øger kvaliteten i processen og resultatet. Der er situationer, hvor du ikke har brug for en fagekspert-konsulent. Eller en coach, som kun stiller spørgsmål, hvor du selv må finde svarerne. Tiden er måske ikke til det, selv om det er både nyttige og effektive investeringer i en anden situation.

Problemet er, at der er brug for kompetencer til at analysere, evaluere, formulere, drive processen på en smidig facon, som skaber svar på de nye udfordringer din organisation står med. En professionel facilitator..

En professionel facilitator kan

  • Lede workshops, møder, seminarer, projekter, hvor mennesker har brug for hjælp til at nå et fælles mål.
  • Fordomsfrit guide processen, holde øje med rammerne (form, deltagere, roller, værdiskabelse osv.) og slutmålet, uden at tage stilling, bidrage eller overtage scenen.
  • Sikre at teamet, på en agil måde, når et resultat så konstruktivt og let som muligt.
  • Hjælpe til at organisationen yder bedre og opnår mere innovative løsninger eller sunde beslutninger.