Transformativ dialog

Coaching

Coaching er en form for professionel samtale imellem en coach og fokusperson, med henblik på at udvikle fokuspersonen for at blive bedre og klogere til at mestre sig selv og sin hverdag.

 

Det er en række af strukturerede møder, hvori man deltager frivilligt. Coachens opgave er skabe refleksion hos fokuspersonen i en lærende proces der inspirer og udvikler det personlige og faglige potentiale.

Det kan være i forbindelse med udfordringer som fx:

  • Travlhed og stress
  • Behov for at øge motivationen
  • Udvikle og forbedre relationer
  • Forbedret ledelsestilgang
  • Overvejelser ang. karriere eller karriereskift
  • Forandringer enten organisatorisk eller personligt

Niels_MG_1293 7x5

Typisk coachingforløb

Udviklingsprocessen bør være:

  1. Kontinuerlig og frekvent – for at skabe en progressiv læringskurve
  2. Forbundet med den daglige arbejdskontekst – ikke i et kunstigt træningsmiljø
  3. Med støttet og opmuntring fra en professionel coach

 

Karriereudforskningsproces 1

 

Forløbet er, efter aftale, en kombination af fysiske møder med mellemliggende online- eller telefonopfølgningsmøder for at fastholde momentum. Der aftales ”opgaver” for fokuspersonen løbende igennem forløbet. Online-coachingen sker igennem Pluform.com. Pluform er et GDPR sikkert arbejdsmiljø, og kommunikationen mellem os læses ikke af nogen tredjepart, ligesom både al kommunikation, øvelser, resultater mv. er tilgængeligt for både coach og coachee.

Første møde er en introduktion/kickoff. Her kan rekvirent (leder, HR el. lig. muligvis deltage efter nærmere aftale). Møde nr. to er typisk mødet, hvor der formuleres en coachingaftale imellem coach og fokusperson.

Omfang

Et typisk forløb strækker sig over 12 uger med X antal sessioner af 1.5 times varighed, samt X antal opfølgningsmøder af ½ times varighed. Relationen mellem coach og fokusperson er 100% fortroligt.